Duurzame taxi's in Apeldoorn: Taxi Modderkolk gaat over op biodiesel

Taxi Modderkolk is overgestapt op biodiesel als brandstof voor hun taxi's. Hierdoor rijden de taxi's nu milieuvriendelijker en dragen ze bij aan een schonere lucht in de stad.

Klanttevredenheid als Hoeksteen van Bedrijfsfilosofie

Taxi Modderkolk heeft altijd prioriteit gegeven aan de tevredenheid van de klant en is nu ook bezig met het verbeteren van hun milieuprestaties. Door over te stappen op biodiesel, laat Taxi Modderkolk zien dat ze zich inzetten voor duurzaamheid en milieubescherming.

Kosten versus Waarde: Biodiesel als Investering in de Toekomst

Hoewel dit een duurdere optie is dan traditionele diesel, is Modderkolk ervan overtuigd dat het de juiste keuze is voor zijn taxibedrijf: "Onze klanten zijn blij met deze verandering en waarderen het dat ze nu een taxi kunnen nemen die niet alleen comfortabel en betrouwbaar maar ook milieuvriendelijk is".

Duurzaamheid in Actie: Biodiesel als Milieubewuste Keuze

De trots van Taxi Modderkolk op deze ingrijpende verandering is begrijpelijk, aangezien het bedrijf niet alleen een pioniersrol vervult in de lokale transportsector maar ook een actieve bijdrage levert aan het verduurzamen van de gemeenschap. De hoop dat andere bedrijven in Apeldoorn dit voorbeeld zullen volgen, getuigt van een bredere visie op duurzaamheid en de overtuiging dat gezamenlijke inspanningen nodig zijn om positieve verandering op gang te brengen. Als meer bedrijven de overstap maken naar biodiesel, kan dit een kettingreactie teweegbrengen die niet alleen de lokale economie en het milieu ten goede komt, maar ook een positief precedent schept voor andere regio's en sectoren.

055 23 404 04

Tanken

Taxi's van Modderkolk

Taxi's van Modderkolk